Telekulağa takılan hakime 10 yıl 08 May?s 2013 ?ar?amba Saat: 17:48

Telekulağa takılan hakime 10 yıl

Yargıtay’dan "Simsar Operasyonu"na adı karışan ve akaryakıt firmaları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu arasındaki 5 ayrı davada görevini kötüye kullandığı belirlenen Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Metin Kakı'ya, 10 yıl hapis cezası.

facebook twitter google + digg e-posta yazdır

ANKARA– Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Hakim Mehmet Metin Kakı’ya görevi kötüye kullanma suçundan verilen 10 yıllık hapis cezasına yapılan itirazı reddetti. Kakı'nın 10 yıllık hapis cezası kesinlik kazanmış oldu.

2008’de yapılan "simsar operasyonu" kapsamında telefon dinlemelerine takılan Mardin Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez’in, 50 milyon TL borçla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almak için Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Metin Kakı’ya rüşvet verdiği iddia edilmişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun ihbar yazısı üzerine inceleme başlatan Adalet Bakanlığı Müfettişleri, Kakı hakkında rapor hazırladı. Raporda petrol şirketlerine ilişkin davaları mercek altına alınan Hakim Kakı hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nde “görevi kötüye kullanma” suçundan dava açıldı.

EPDK, lisanssız bayilik faaliyetlerinde bulunan kişilere akaryakıt satışı yaparak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle, B. Petrolcülük Anonim Şirketine 49 milyon 247 bin 740 TL idari para cezası verdi. B. Petrolcülük anonim şirketi adına eski Mardin Bağımsız Milletvekili Süleyman Bölünmez, EPDK üyeleri Yusuf Günay ve 8 arkadaşı aleyhine haksız fiil nedeniyle tazminat davası açtı, 49 milyon 297 bin 740 liralık idari para cezasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması talebiyle de davacı oldu. Bölünmez'in davayı Konya'da açması nedeniyle dosya, Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Hakimi Mehmet Metin Kakı hakkında, davacı şirket lehine davranarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla dava açıldı. Kakı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde yargılandı.

YAPTIĞIM HAKİMLİKTEN VİCDANIM ÇOK RAHAT
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nde yapılan yargılamada Hakim Kakı savunmasında, kendisinin mümkün olduğu kadar yasaları uyguladığını, 30 yılı aşan meslek hayatında objektif ve dürüst davranan bir hakimlik yaptığını, dürüst, tarafsız ve objektif davranmanın hakimlik mesleğinde her şeyden önce geldiğini, her ne kadar dikkat etse de her hakim gibi hukuksal yorum nedeniyle hatalı karar vermiş olabileceğini, kendisinin bu kararları hukuk bilgisi doğrultusunda doğruluğuna inarakak verdiğini, mal varlığının araştırılmasında olağan dışı bir hareketlilik ve dikkat çekici hususa rastlanmadığını yaptığı hakimlikten dolayı vicdanen çok rahat olduğunu belirtti.

10 YIL HAPİS KARARI

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Kakı hakkında, baktığı 5 ayrı davada görevini kötüye kullandığı sonucuna vararak, toplam 10 yıl hapis cezası verdi. Dairenin kararında, EPDK Başkanlığının B. Petrolcülük Anonim Şirketine verdiği 49 milyon TL'lik idari para cezası nedeniyle şirket tarafından EPDK üyeleri aleyhine açılan tazminat davasında, EPDK üyelerinin kamu personeli olduklarını, Anayasa ve İdari Yargılama Kanunu uyarınca konunun idari yargının görev alanına girdiğini göz ardı edip yapılan itirazlara rağmen davayı esastan görüşmeye devam ettiğinin belirlendiği belirtildi.

Kararda, Kakı'nın, idari para cezasının iptali yönünde talep olmamasına rağmen, ihtiyati tedbir yoluyla 63 milyon TL teminat karşılığı tahsilinin durdurulmasına karar vererek, yapılan itirazları gerekçesiz reddedip duruşma gününü öne alarak Anayasa aykırılık iddiasıyla dosyayı Anayasa Mahkemesine gönderdiği vurgulandı. Hakim Kakı'nın, tedbirin devamı ve dosyanın dönüşüne kadar davanın ertelenmesine karar vermek suretiyle kurumun zararının oluşmasına neden olarak görevde yetkisin kötüye kullandığının anlaşıldığı ifade edildi. Daire, Kakı'ya Türk Ceza Kanunun (TCK) 257/1. maddesi uyarınca, suç işleme biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, failin kastının yoğunluğu gözetilerek taktiren 2 yıl hapis cezası verdi.

Daire, simsar operasyonuna adı karışan petrol şirketleriyle ilgili baktığı 4 farklı davada da görevini kötüye kullandığını belirlediği Hakim Kakı'ya, her suçtan 2'şer yıl hapis cezası daha verdi.

KARAR KESİNLEŞTİ
Daire, her bir suçtan verdiği 2'şer yıllık hapis cezasına, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları göz önüne alınarak TCK'nın takdiri indirim nedenlerini içeren hükümlerini uygulamadı. Davacı Metin Kakı, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararını temyiz etti.

Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul, dün yaptığı incelemede sanığın kanunda öngörülen bir haftalık süre geçtikten sonra kararı temyiz ettiğine dikkat çekerek, istemi reddetti. Hakim Kakı hakkında 5 ayrı suçtan verilen toplam 10 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu. Hakim Metin Kakı, 10 yıl hapis yatacak. (ANKA)


Yorum Yaz

Bu yazı için henüz yorum girilmemiş